Neighbourhoods and Locations in Ljubljana

Are you currently an expat living in Ljubljana? Do your Slovenian friends often ask where exactly you live in Ljubljana, and you have no idea how to say that in Slovenian?

Would you like to say in Slovenian that you come from a certain part of Ljubljana, but you struggle because you don’t know which preposition, case or ending to use? (So many things that need to be considered… 🙂 ) Here’s a little help:

  • to express where we are or where we live we need to use the 5th case – the locative: Kje živiš?Živim na Viču. (Where do you live? – I live in Vič.)
  • to express where we come from we need to use the 2nd case – the genitive: Od kod si?Sem z Viča. (Where are you from? – I’m from Vič.)

Slovenian has two pairs of prepositions which have to be used together. These are na – s/z and v – iz, both meaning in – from.

The capital of Slovenia may seem quite small but in fact has many neighbourhoods, so expect people would ask you where exactly you live.

Let’s see how we would say where exactly we are:

1.The neuter gender (declined as adjectives):

Location in Ljubljana Kje (Where) Od kod (Where from)
Trnovo v Trnovem iz Trnovega
Sostro v Sostrem iz Sostrega
Kodeljevo na Kodeljevem s Kodeljevega
Tomačevo v Tomačevem iz Tomačevega

2. The masculine gender:

Location in Ljubljana Kje (Where) Od kod (Where from)
center v centru iz centra
Bežigrad za Bežigradom* iz Bežigrada
Vič na Viču z Viča
Podutik v Podutiku iz Podutika
Rudnik na Rudniku z Rudnika
Šentvid v Šentvidu iz Šentvida
Zalog v Zalogu iz Zaloga

Exception: Živim za Bežigradom. (I live in Bežigrad. Literally: I live behind Bežigrad.) – the 6th case (the instrumental)

Center Ljubljane (Ljubljana city centre)

Center Ljubljane (Ljubljana city centre)

3. The feminine gender:

Location in Ljubljana Kje (Where) Od kod (Where from)
Šiška v Šiški iz Šiške
Ježica na Ježici z Ježice
Rožna dolina v Rožni dolini iz Rožne doline
Rakova jelša na Rakovi jelši z Rakove jelše

4. The neuter gender:

Location in Ljubljana Kje (Where) Od kod (Where from)
Štepanjsko naselje v Štepanjskem naselju iz Štepanjskega naselja
Polje v Polju iz Polja

5. The feminine gender (plural):

Location in Ljubljana Kje (Where) Od kod (Where from)
Črnuče v Črnučah iz Črnuč
Dravlje v Dravljah iz Dravelj
Vižmarje v Vižmarjah iz Vižmarij
Prule na Prulah s Prul
Fužine v Fužinah iz Fužin
Moste v Mostah iz Most
Poljane na Poljanah s Poljan
Murgle v Murglah iz Murgel
Jarše v Jaršah iz Jarš
Savlje v Savljah iz Savelj
Vevče v Vevčah iz Vevč
Koseze v Kosezah iz Kosez
Stožice v Stožicah iz Stožic

These city parts are in plural so we also need to conjugate them in plural. For example: Črnuče so daleč. (Črnuče are far.)

Prule

Prule

Examples of use:

  • Trenutno sem v Šiški. (I’m in Šiška at the moment.)
  • Živim v hiši na Rudniku. (I live in a house in Rudnik.)
  • Katja je iz Črnuč. (Katja is from Črnuče.)
  • Mi živimo v centru. (We live in the city center.)
  • Na Prulah je lepo. (It’s nice in Prule.)
Zmajski most, center (The Dragon Bridge, city center)

Zmajski most, center (The Dragon Bridge, city center)

Published on November 15, 2016