What are the synonyms for the word ‘idea’ in Slovenian?

As with every other language, Slovenian often has more than one way of expressing the same thing – the synonyms (sopomenke). So, the word ‘idea’ can be ‘ideja, ‘zamisel‘ or ‘domislica‘ in Slovenian, and all the three words can be used interchangeably; however, the first one, ‘ideja‘, is the most commonly used, whereas ‘domislica‘ is heard very rarely. You will notice that many Slovenian words which have synonyms are similar to English ones. The following words, for example, are easy to recognise even for non-Slovenian speakers: atmosfera, center, insekt, originaldialekt and so on.

Synonyms are words of the same part of speech (verbs, nouns, adjectives and adverbs), and below, there are a few examples of Slovenian synonyms for a host of English words.

ENGLISH – NOUNS SLOVENIAN SYNONYMS
advertisement reklama, oglas
atmosphere atmosfera, ozračje
bird ptica, ptič
building stavba, zgradba
capital glavno mesto, prestolnica
car avto, avtomobil
centre center, središče
contact stik, kontakt
continent celina, kontinent
dialect dialekt, narečje
envelope ovojnica, kuverta
flower roža, cvetlica
genre žanr, zvrst
girl punca, dekle
hairstyle pričeska, frizura
husband mož, soprog
idea ideja, zamisel, domislica
information podatek, informacija
insect žuželka, insekt
inspiration navdih, inspiracija
joke šala, vic
joy radost, veselje
lawyer odvetnik, advokat
moon luna, mesec
necklace ogrlica, verižica
news novica, vest
original izvirnik, original
Pacific Pacifik, Tihi ocean
plane letalo, avion
pressure tlak, pritisk
shine lesk, sijaj
soil zemlja, prst
structure struktura, zgradba
talent talent, dar
team ekipa, moštvo
text besedilo, tekst
theatre teater, gledališče
thing stvar, reč
trap past, zanka
trick zvijača, ukana, trik
wife žena, soproga
ENGLISH – ADJECTIVES SLOVENIAN SYNONYMS
naked gol, nag
nervous živčen, nervozen
private privaten, zaseben
selfish sebičen, egoističen
smart, intelligent pameten, bister, inteligenten
spicy pikanten, pekoč
violet vijoličen, vijoličast

* the masculine form of the adjective

ENGLISH – ADVERBS SLOVENIAN SYNONYMS
always vedno, zmeraj
at the same time hkrati, obenem
great sijajno, odlično, krasno, čudovito, super
here tu, tukaj
just (now) pravkar, ravnokar
last year lani, lansko leto, prejšnje leto
later pozneje, kasneje
many times dostikrat, velikokrat, mnogokrat
never nikoli, nikdar
next time naslednjič, prihodnjič, drugič
next year naslednje/prihodnje/drugo leto
now zdaj, sedaj
tonight nocoj, danes zvečer
usually običajno, ponavadi
ENGLISH – VERBS SLOVENIAN SYNONYMS
to control nadzirati, nadzorovati, kontrolirati
to drive, to ride voziti se, peljati se
to teach učiti, poučevati

Example sentences

  1. Naš avto/avtomobil je nov. – Our car is new.
  2. Pogosto se vozim/peljem s kolesom. – I often ride a bicycle.
  3. Imam zanimivo idejo/zamisel. – I have an interesting idea.
  4. Lani/Lansko leto smo bili v Aziji. – We were in Asia last year.
  5. Nocoj/Danes zvečer gremo na koncert. – We are going to the concert tonight.
  6. Simon uči/poučuje matematiko. – Simon teaches mathematics.

Hungry for more Slovenian synonyms? Check them here.

Published on August 10, 2016